Tuyên Bố Chính Sách Theo Tiêu Đề VI Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Đô Thị của Quận Harris, Texas

Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Đô Thị của Quận Harris, Texas (METRO) cam kết đảm bảo rằng không một người nào bị loại trừ khỏi việc tham gia vào, hoặc bị từ chối các lợi ích của các dịch vụ của cơ quan này trên cơ sở về chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, như được bảo vệ bởi Tiêu Đề VI của Đạo Luật Nhân Quyền năm 1964.

Để thực hiện cam kết này, METRO có các mục tiêu:

 • Bảo đảm mức độ và chất lượng của dịch vụ giao thông vận tải được cung cấp mà không phân biệt chủng tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gi;
 • Xác định và giải quyết các tác động lớn và nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người, nếu phù hợp, bao gồm các tác động kinh tế và xã hội của các chương trình và hoạt động đối với dân tộc thiểu số và dân số có thu nhập thấp;
 • Thúc đẩy việc tham gia đầy đủ và công bằng của toàn bộ dân số chịu ảnh hưởng trong việc đưa ra quyết định về giao thông vận tải;
 • Ngăn không để xảy ra việc chối bỏ, giảm thiểu hoặc trì hoãn lợi ích liên quan tới các chương trình và hoạt động tạo lợi ích cho dân số thiểu số hoặc dân số có thu nhập thấp;
 • Bảo đảm những người có năng lực Anh ngữ hạn chế (LEP) vẫn được tiếp cận đầy đủ với các chương trình và hoạt động;
 • Cung cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho khách hàng.

Chủ tịch & CEO, ban quản lý và toàn thể nhân viên đề có trách nhiệm thực hiện cam kết tuân thủ Tiêu Đề VI của METRO. Nhân viên phụ trách Tiêu Đề VI chịu trách nhiệm vận hành chương trình này hàng ngày và điều tra các khiếu nại đối với Tiêu Đề VI.

Để biết thêm thông tin về nghĩa vụ không phân biệt đối xử của METRO, vui lòng liên hệ:

Metropolitan Transit Authority of Harris County, Texas
Human Resources/EEO
1900 Main Street
P.O. Box 61429
Houston, Texas 77208-1429

Điện thoại 713-652-8658
correo electrónico TitleVI@ridemetro.org


Thủ Tục Khiếu Nại Tiêu Đề VI Gửi Tới Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Đô Thị

Có ba đường dây chính để nộp đơn khiếu nại về Tiêu Đề VI với METRO:

 • Hệ Thống Góp Ý Công Cộng Của METRO
 • Đường dây chuyên về Tiêu Đề VI 713-652-8658
 • Qua liên kết trên trang web của METRO (Người khiếu nại có thể phản hồi theo hình thức điện tử hoặc qua thư)

Dưới đây là nội dung mô tả thủ tục khiếu nại đối với các đường dây này:

Hệ Thống Góp Ý Công Cộng

Hệ thống Góp ý Công cộng là một hệ thống sử dụng phần mềm Oracle, cho phép thu thập các góp ý thông qua trang web, điện thoại và khách hàng vãng lai. Tất cả các sự kiện được mã hóa trên hệ thống dựa vào các hạng mục khác nhau.

Một số điều khoản đặc biệt được áp dụng nhằm xác định và đánh dấu các vấn đề tiềm tàng theo Tiêu đề VI. Một Nhà Phân Tích Kinh Doanh thuộc Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng sẽ xem xét mọi góp ý và đề đạt các vấn đề tiềm tàng tới Phòng Cơ Hội Việc Làm Công Bằng (EEO), nhằm đảm bảo những bên liên quan sẽ triển khai các hành động phù hợp. Tất cả các góp ý được tóm tắt trong báo cáo sự việc và gửi tới cấp quản lý, cũng như tới Hội đồng Quản trị.

Các góp ý được gửi ngay tới các bộ phận khác nhau. Phòng Vận hành sẽ phúc đáp trước tiên, do hạn chế về thời gian theo thỏa thuận với Công đoàn, quy định một khoảng thời gian ngắn cho quy trình xử lý khiếu nại và kỷ luật. Một khi Phòng Vận hành đóng đơn khiếu nại, Bộ phận EEO xem xét các hành động/góp ý và theo dõi diễn tiến thông qua một đường dây chuyên biệt và/hoặc trang web của METRO.

Trang web của METRO có đường dẫn trên www.ridemetro.org, tóm tắt những chính sách và hệ thống bảo vệ liên quan tới Tiêu đề VI. Những văn bản dưới đây có sẵn trên trang web:

 • Tuyên bố Chính sách Tiêu đề VI của METRO
 • Thủ tục Khiếu nại Tiêu đề VI của METRO
 • Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Tiêu Đề VI

Thông tin này cũng được thông báo trên toàn bộ cơ sở của METRO.

Bộ phận EEO sẽ hướng dẫn các nhân sự METRO tại các cơ sở của METRO về thủ tục đề đạt các khiếu nại theo Tiêu đề VI tới Bộ phận EEO.

Thủ Tục Khiếu Nại

Thực hiện những bước dưới đây nhằm điều tra về những khiếu nại nhận được thông qua đường dây chuyên biệt, thư tín, cũng như các đường dẫn tới Tiêu đề VI trên trang web của METRO. Mỗi khiếu nại nhận được sẽ được chỉ định cho một điều tra viên. Trong trường hợp cần thêm thông tin, điều tra viên sẽ liên hệ với người khiếu nại qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Nếu người khiếu nại không thể cung cấp những thông tin được yêu cầu trước ngày đã xác định, khiếu nại sẽ được đóng lại hoặc trì hoãn giải quyết.

Dựa trên việc nhận được tất cả những thông tin cần thiết, METRO sẽ nỗ lực phúc đáp khiếu nại Tiêu đề VI trong vòng 90 ngày sau khi nhận được khiếu nại đó. Việc nhận được các thông tin liên quan bổ sung và/hoặc lập hồ sơ khiếu nại ngay lập tức với METRO và một thực thể bên ngoài có thể dẫn tới việc thời gian xử lý khiếu nại bị kéo dài hơn.

Cam kết tuân thủ chính sách không phân biệt đối xử khi tiến hành hoạt động kinh doanh, bao gồm các trách nhiệm đối với Tiêu Đề VI và việc cung cấp dịch vụ giao thông vận tải bình đẳng và dễ dàng tiếp cận. Bất kỳ ai cho rằng bản thân mình phải chịu nạn phân biệt đối xử chiểu theo Tiêu Đề VI trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia có thể nộp đơn khiếu nại về Tiêu Đề VI với METRO trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc.

Nộp Đơn Khiếu Nại với METRO

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với METRO bằng văn bản và gửi tới địa chỉ:

Metropolitan Transit Authority of Harris County, Texas
Human Resources/EEO
1900 Main Street
P.O. Box 61429
Houston, Texas 77208-1429

Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại qua email tới địa chỉ: TitleVI@ridemetro.org. Quý vị có thể tải về bản sao Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Tiêu Đề VI ở các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Arabic, và Tiếng French.

Quý vị cũng có thể nhận bản sao Mẫu Đơn Khiếu Nại Về Tiêu Đề VI bằng cách gọi điện thoại tới số 713-652-8658.

METRO sẽ hỗ trợ miễn phí cho những người khiếu nại có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hạn chế.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Với Đơn Khiếu Nại Về Tiêu Đề VI Khi Gửi Tới METRO?

Mỗi khiếu nại nhận được sẽ được chỉ định cho một điều tra viên. Trong trường hợp cần thêm thông tin, điều tra viên sẽ liên hệ với người khiếu nại qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Nếu người khiếu nại không thể cung cấp những thông tin được yêu cầu trước ngày đã xác định, khiếu nại sẽ được đóng lại hoặc trì hoãn giải quyết.

Căn cứ vào việc nhận được toàn bộ thông tin được yêu cầu, METRO sẽ điều tra vụ việc khiếu nại về Tiêu Đề VI trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. METRO sẽ nỗ lực hết sức để phản hồi đơn khiếu nại về Tiêu Đề VI trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Việc nhận được các thông tin liên quan bổ sung và/hoặc lập hồ sơ khiếu nại ngay lập tức với METRO và một thực thể bên ngoài có thể dẫn tới việc thời gian xử lý khiếu nại bị kéo dài hơn.

Browser not supported

It appears you’re on an older web browser we don’t support. Please try one of the options below so you can view the METRO website.